In de 16e eeuw kende het protestantisme grote bloei in de Zuidelijke Nederlanden. Tegen de vervolgingen in werd de boodschap van de Bijbel verspreid. Militaire successen van de Spanjaarden leidden er echter toe dat er na 1585 geen plaats meer was voor protestanten: ze moesten opnieuw katholiek worden of emigreren. Ondanks dat wisten in sommige plaatsen kleine groepjes te overleven tegen de verdrukking in. Hiervan is de Geuzenhoek de enige die nog bestaat.

Dat maakt de Geuzenhoek tot een unieke plek in Vlaanderen: alleen hier wist het protestantisme ononderbroken te overleven. Al bijna vijf eeuwen komen protestanten hier samen: eerst ´s avonds, in het verborgene, in eenvoudige boerenhoeves en schuren. Gelukkig was er steun van de protestantse kerken uit Zeeland en kon er zo nu en dan een predikant kon overkomen.

Dankzij het tolerantie-edict onder Oostenrijks bewind (1781) kwam er meer vrijheid. Er kon eindelijk een schuilkerk gebouwd worden: tegen een bestaande hoeve, ver van de straat en zonder toren of kerkklokken (1795).

Tijdens de periode van de Verenigde Nederlanden werd er een protestantse school opgericht (1820) en een eigen kerkhof aangelegd (1824). Uit dankbaarheid voor de betrokkenheid van de toenmalige vorst werd de straat naast de begraafplaats later de Koning Willemdreef genoemd.

Ook binnen het nieuwe koninkrijk België konden dankzij een vooruitstrevende grondwet en Koning Leopold I, zelf protestant, de gelovigen hier in alle rust samenkomen rondom het Woord van God. Sinds 1841 beschikt de kerk over een pastorie, als woonst voor de predikant. In 1872 wordt de bouw van de Nieuwe Kerk voltooid, een echt kerkgebouw aan de straat met een toren en twee kerkklokken!

Sinds lange tijd zijn er goede oecumenische contacten met de plaatselijke Rooms-katholieke parochie. In 2003 werd de jaarlijkse protestantse Zendingsdag omgevormd tot Geuzenfeest. Dit staat in het teken van ontmoeting, muziek en solidariteit. Traditioneel is de oecumenische dienst de opening van het feest. Meer over het Geuzenfeest vindt u op deze website.

In 1982 was de protestantse school helaas te klein geworden en moest ze gesloten worden. In 1989 werd het ingericht als museum en in 2019 volgde een grondige renovatie. Het museum belicht de geschiedenis en het heden van de Geuzenhoek en van het protestantisme.

Behalve geuzen hebben ook nieuwe mensen een geestelijk thuis gevonden in onze kerk. Wij zijn een gastvrije christelijke gemeenschap die wil getuigen van Jezus Christus. Iedere zondag is er een eredienst waarin we het Evangelie vieren en waar u van harte welkom bent!