De erediensten op zondag vormen het hart van ons gemeenteleven. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten waar we u graag over informeren:

  • Bijbelkring: iedere derde woensdagavond van de maand komen we samen om de Bijbel te bestuderen. De bedoeling is om de Bijbel, het Woord van God, beter te leren kennen en begrijpen. Onder de professionele begeleiding van de dominee bespreken we wat de tekst ons leert over leven met God.
  • Gebedskring: iedere laatste woensdag van de maand om 20 uur, komen we samen om te bidden in de Oude kerk. We bidden voor zieken, christenen die vervolgd worden en voor een geloof om te leven met en voor God. U bent steeds van harte welkom om hierbij aan te sluiten, u hoeft zich niet aan te melden.
  • Debora: eens per maand (de derde woensdag) komt de vrouwenkring samen. De inhoud van de bijeenkomsten loopt uiteen van een inhoudelijk geloofsgesprek tot creatief aan de slag gaan.
  • Kinderclub de Vuurtoren: elke zondagmorgen zijn alle kinderen die in de kerk aanwezig zijn welkom bij de kindernevendienst ofwel zondagschool. Er wordt met de methode ‘Kind op Zondag’ gewerkt. Gemiddeld zijn er zo’n acht tot twaalf kinderen per zondag bij de kinderclub; ieder kind, ongeacht leeftijd, is welkom!

Naast de maandelijkse activiteiten worden er jaarlijks ook enkele evenementen georganiseerd. Sommige hebben een kerkelijk karakter, andere draaien meer om ontmoeting.

  • Hagenpreek: ieder jaar met Hemelvaart organiseren we een hagenpreek in de pastorietuin. Een hagenpreek is een dienst in de open lucht en werden in de 16e eeuw gehouden toen protestanten geen eigen kerkgebouwen mochten bouwen.
  • Geuzenfeest: is iedere zomer weer een grote gebeurtenis in de Geuzenhoek die honderden bezoekers trekt. Het Geuzenfeest staat in het teken van ontmoeting en solidariteit en begint traditioneel met een oecumenische dienst. Verder is er altijd een interessante gastspreker en wordt het feest omlijst met verschillende bandjes.
  • Nieuwjaarsreceptie: iedere eerste zondag van het nieuwe jaar is er na de kerkdienst tegenover de kerk een receptie. De hele buurt is welkom en er wordt geld opgehaald voor een goed doel.
  • Kaas en wijnavond: vindt telkens in november plaats in Arcadia (Sint-Kornelis Horebeke). De opbrengst is bestemd voor de onderhoud van het patrimonium.