woensdag 24 april; om 19u00 gemeentevergadering in de oude Kerk

maandag 06 mei om 19u30 kerkenraad in de oude Kerk

woensdag 15 mei om 14u30 Debora in de oude kerk

woensdag 15 mei om 20u00 Bijbelstudie in de oude Kerk

maandag 3 juni om 19u30 kerkenraad in de oude Kerk

Zondag 9 juni om 10u in de nieuwe kerk bevestiging nieuwe kerkenraad

woensdag 19 juni om 14u30 Debora in de oude kerk

woensdag 19 juni om 20u00 Bijbelstudie in de oude kerk

maandag 1 juli om 19u30 kerkenraad in de oude kerk