De Vlaamse Flambouw

De "Vlaamse Flambouw" is een uitgave van de VPKB Horebeke en verschijnt tweemaandelijks.
De abonnementsprijs bedraagt € 15, te storten op rekeningnummer BE75 0014 0572 9151 / GEBABEBB
van de vzw "De Geuzenhoek"

Jaargang 51 nr. 5 Sept / Okt 2017

Beste mensen

Volgende maand start een nieuwe periode in het eeuwenoude bestaan van de gemeente te Horebeke. Opnieuw is er na een vacatureperiode een voorganger gevonden die in het hart van de Vlaamse Ardennen zal verhalen van een goede God die zijn schepping en ons mensen zo lief heeft, dat Hij zich geopenbaard heeft om mens onder mensen te zijn. Een betrouwbare God, vol liefde, die onze burcht en toeverlaat is.

Hoe bijzonder is het dat wij dit Woord elke week mogen horen. Hoe bijzonder is het dat er in Horebeke al van in het eerste begin van de reformatie een gemeente heeft standgehouden en hoe bijzonder is het dat telkens weer een voorganger zich geroepen weet om de gemeente te helpen dragen. Ik wens jullie allemaal een mooie toekomst toe, vol vertrouwen en saamhorigheid, waarin ook plaats is voor nieuwe wegen, komend vanuit onze eeuwenoude traditie. De kerk is van de Heer, aan Hem alle glorie!

Van de gelegenheid om nog een laatste keer in de Flambouw te schrijven, wil ik graag gebruik maken om nog een tekst mee te geven, die mij erg aanspreekt. Het is een tekst van Huub Oosterhuis waarin hij heel mooi verwoord wat mijn drijfveer is om het geloof te blijven verkondigen: Hoop op een toekomst van vrede en het vertrouwen dat het Koninkrijk ooit zal aanbreken als een frisse nieuwe dag, want onze God laat nooit los waar Hij ooit aan is begonnen…

Komen ooit voeten gevleugeld
mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde
de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv'rend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Dam zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan
vrede de weg voor mijn voeten.

Ds. Arjan Knop