De Vlaamse Flambouw

De "Vlaamse Flambouw" is een uitgave van de VPKB Horebeke en verschijnt tweemaandelijks.
De abonnementsprijs bedraagt € 15, te storten op rekeningnummer BE75 0014 0572 9151 / GEBABEBB
van de vzw "De Geuzenhoek"

Jaargang 52 nr. 1 Jan / Feb 2018

‘Als de HEERE het huis niet bouwt’ (Psalm 127:1)

De jaarwisseling is zo’n moment om even stil te staan. Je kijkt terug naar het jaar dat bijna afgelopen is en je kijkt vooruit naar dat jaar dat nog moet beginnen. Als we terugkijken naar het jaar 2017 dan komen we het al snel op Refo2017. 500 jaar Reformatie werd zowel in onze gemeente, als ook in ons district, als ook in de VPKB landelijk, als ook wereldwijd door de protestantse kerken gevierd.

Aan alles merkte ik de laatste weken: Het is mooi geweest. En zoals u misschien al aanvoelt heeft dat een dubbele betekenis. Ja, het was echt mooi. Er waren inspirerende activiteiten als concerten en hagenpreken en lezingen. Het was bijzonder om te zien hoeveel er georganiseerd werd en hoe groot de inzet was binnen een kleine kerk als de onze. Maar we zijn ook blij dat het achter de rug is. Want het bleek uiteindelijk ook uitputtend om alles te organiseren en bij te wonen.

Daarom lijkt het me ook een goed idee om het volgend jaar rustig aan te doen. Want juist in de rust kunnen we de betekenis van de Reformatie tot ons laten doordringen. Het bijzondere van de Reformatie is namelijk dat de nadruk niet op mensenwerk ligt maar op Gods werk. ‘Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers’, deze woorden uit Psalm 127 zeggen eigenlijk alles. Het betekent niet dat mensen maar achterover hoeven te leunen. Het betekent wel dat ons heil en de toekomst van God niet afhankelijk is van wat wij wel of niet doen.

We moeten leren, telkens opnieuw, dat we met lege handen voor God staan. En dat het alleen Zijn genade is en Zijn trouw waar het in het geloof om draait. Het geloof is geen opgave maar oprechte overgave. En ja, daar dan ook uit leven. Niet omdat dat opgelegd wordt maar uit dankbaarheid voor Gods liefde.

Omdat ik door dit geloof gegrepen ben en omdat ik geraakt ben door de majesteit en liefde van de HEERE God, ben ik van harte uw dominee. Het is voor mij een voorrecht om dienaar van dat Woord van God te mogen zijn. Natuurlijk komt er heel wat werk bij kijken. Maar het blijft belangrijk dat ik weet dat het niet mijn werk is dat de doorslag geeft maar Zijn werk. Dat geeft rust en maakt nederig. En dat is wat de Reformatie opnieuw ontdekt heeft. Hoe? Door de Bijbel goed te lezen.

Laten we daarom rustig aan doen in 2018. Zodat we niet gejaagd zijn en druk maar de rust hebben voor het gebed en het lezen van de Bijbel. Neem er elke dag opnieuw de tijd voor en kom op zondag naar de kerk voor de eredienst. Niet omdat iemand u dat oplegt maar om van harte samen met zusters en broeders God te aanbidden en te danken. En om Zijn Woord te horen en eruit te leren leven. Dan kan de betekenis van de Reformatie doordringen in ons hart en zal de HEER ons geloof en onze gemeente opbouwen.

Vanuit de pastorie wens ik mede namens Elke en de kinderen Gods zegen toe in 2018,

Ds. Simon van der Linden