De Vlaamse Flambouw

De "Vlaamse Flambouw" is een uitgave van de VPKB Horebeke en verschijnt tweemaandelijks.
De abonnementsprijs bedraagt € 15, te storten op rekeningnummer BE75 0014 0572 9151 / GEBABEBB
van de vzw "De Geuzenhoek"

Jaargang 52 nr. 2 Maa / Apr 2018

Vreugde en vermaning

Het is alweer een jaar geleden dat ik voor het eerst in Horebeke kwam om kennis te maken. Ik denk daar met plezier aan terug en dat is niet alleen omdat het een warme ontmoeting was. Ook nu voelen mijn gezin en ik ons hier thuis. In de pastorie en op de straat maar toch vooral ook in uw midden.
Een van de activiteiten waar ik het meest van geniet is de Bijbelstudie. Dat heeft twee redenen. De eerste is dat het bestuderen en bespreken van Gods Woord een verrijkende bezigheid is, iedere keer opnieuw. En de tweede reden is dat het een hele inspirerende groep mensen is die samenkomt. De geloofsgesprekken die we voeren, de hartelijkheid en de openheid van de deelnemers zorgen voor hele goede bijeenkomsten. Er is een bijzondere verbondenheid.

Toevallig, of misschien wel helemaal niet toevallig, lezen we hier dit seizoen de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi. Uit alles blijkt dat de apostel verheugd is over deze gemeente. Zo schrijft hij: ‘Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag tot nu toe.’ (Filippenzen 1:3-5)

Het is door de ‘gemeenschap aan het Evangelie’ dat hij een bijzonder sterke band met deze gemeente ervaart. Hij schrijft zelfs zonder enige schroom dat hij vurig naar hen verlangt ‘met de innige gevoelens van Jezus Christus’ (1:8). Hij noemt hen ‘broeders’ (1:12) en ‘geliefden’ (2:12). Zoals hieruit blijkt is het geloof iets wat mensen op een hele sterke manier met elkaar verbindt.
Zoals u leest schrijft de apostel op een toon die soms doet denken aan die van twee geliefden. Geloof en liefde horen dan ook bij elkaar. De Heer Jezus zelf zegt: Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ (Johannes 13:34-35)

Maar vergis u niet: de Bijbel is geen liefdesroman. Dat geldt ook voor de brief aan de Filippenzen. Paulus verbergt zijn vreugde en liefde voor hen weliswaar niet maar dat betekent niet dat hij alleen maar lieve dingen te zeggen heeft. Hij schroomt niet om de gemeenteleden te vermanen. En juist daarover hadden we op de Bijbelstudie een goed gesprek. Vermanen is niet makkelijk, dat bleek wel uit de gesprekken. Je wijst iemand niet snel op zijn fouten. Want wie ben jij om dat te doen?

Over elkaar vermanen heersen heel wat misvattingen. Al snel kwam het bekende opgeheven vingertje in beeld. Maar dat is niet wat er in de Bijbel met vermanen wordt bedoeld. Vermanen moet gebeuren vanuit liefde en betrokkenheid. De bedoeling is elkaar bij de les houden, elkaar vasthouden. Vermanen is elkaar wijzen op onze Heer: Jezus Christus. En dan geen theoretisch wijzen maar een concreet wijzen op een leven met Hem. Als je ziet dat je zuster of broeder iets doet wat niet hoort bij het Evangelie, dan heb je een verantwoordelijkheid. Want samen kerk zijn is niet alleen samen-vieren, het is ook samen-leven.

Elkaar vermanen is niet elkaar op de lip zitten en in de gaten houden. Het is geen roddel en achterklap. Elkaar vermanen is open en oprecht zijn tegen iemand met wie je door het geloof verbonden bent. Je vermaant uit liefde of je vermaant niet. Makkelijk is het niet om dat goed te doen. Het vraagt om oefening. Want daar waren we het wel over eens: het is wat Jezus van ons vraagt. Het is iets waar we niet zonder kunnen. Want geloof en kerk zijn geen vrijblijvende zaken. Het gaat om het eeuwige leven. Niks minder dan dat.

Stap daarom over uw schroom heen. Durf het en doe het. Stapje voor stapje, voorzichtig en zonder de ander te veroordelen. Vraag om raad aan anderen als je niet goed weet hoe en waar je moet beginnen.
Tegelijkertijd moet je ook leren om zelf vermaand te worden. Om niet te snel boos te worden en juist de goede intentie van de ander in te zien. En wat we natuurlijk niet mogen vergeten: als je betrokken bent bij elkaar door het geloof wil je de ander zeker niet alleen maar vermanen. Integendeel: je wilt de ander juist prijzen en bemoedigen! Laten we vooral niet uit het oog verliezen wat er allemaal aan goeds gebeurt en wie dat doen.

En tenslotte: laten we vooral niet vergeten om God te prijzen en te verheerlijken. Want het is de HEER zelf die ons met elkaar verbindt tot Zijn kerk. Het is Zijn werk voor ons en in ons. Daar mogen we op vertrouwen. Laat je door Hem tot Hem leiden en tot elkaar. Is dat geen vreugde?

In Christus verbonden,

Ds. Simon van der Linden