De Vlaamse Flambouw

De "Vlaamse Flambouw" is een uitgave van de VPKB Horebeke en verschijnt tweemaandelijks.
De abonnementsprijs bedraagt Ä 15, te storten op rekeningnummer BE75 0014 0572 9151 / GEBABEBB
van de vzw "De Geuzenhoek"

Jaargang 51 nr. 3 Mei / Juni 2017

Opstanding

Ons geloof is een schat die we soms met ons meedragen als een zware last en waarvan we de waarde niet altijd zien.
Het geloof kan echter ook zo licht als een veer zijn, zonder dat het zomaar overal heen waait, wanneer we aangeraakt worden door het zachte blazen van God. Wij zijn in Hem geborgen, in zijn liefde en genade.
Na Pasen mogen we dat opnieuw beseffen: Hij is het leven, de grond onder ons bestaan, ons verleden, heden en toekomst.
Zo is ons leven verbonden aan het leven bij en met God. En over dat leven wilde ik graag het volgende zeggen:

Gods rijk is niet van deze wereld. Het is geen koninkrijk dat verdedigd kan worden met een koning en een leger. Geen rijk dat veroverd kan worden. Geen gebied met grenzen en schildwachten voor hoge muren met kanonnen erop. Gods rijk is als een droom, een ver visioen, een belofte in de ijle lucht.
Dit rijk betreed je niet door gewoon maar aan te kloppen. Eerst moet je een zaadje vinden, zo klein dat het zomaar uit je handen kan waaien. Dat zaadje moet groeien en het plantje moet voldoende water krijgen. En als alles goed gaat zal het een boom worden, zo groot dat vogels erin kunnen nestelen en mensen vredig kunnen leven in de schaduw van de takken. Van heel klein naar groot.
En als je van jezelf vindt dat je heel belangrijk bent omdat je mensen kunt bevelen en veel geld hebt, als je in de ogen van de mensen heel groot bent, dan zul je eerst klein moeten worden. Anders kom je er gewoon niet in, in dat rijk van God. Een kameel is een nogal groot dier en dat zal zich nog eerder door het kleine gaatje van een naald wringen dan dat jij als grote mens het koninkrijk binnenstapt. Je zult dus moeten krimpen als de kameel. Van groot naar heel klein.
In Gods rijk dat komen zal staat alles op zijn kop. Hoog is laag, klein is groot, laatst is eerst, geven is krijgen, doodgaan is opstaan. Al die dingen van waarde, alle goud dat blinkt, elke macht in mensenhanden vervluchtigt in de adem van God. Gods rijk zal komen, als de laatste steen is weggerold zal ook dat graf leeg zijn. Het koninkrijk des hemels ligt achter de horizon, verscholen achter de tijd, ontmaskerd door de dood.
Gods Koninkrijk zal komen. Dat is een belofte en dat is toekomst. Maar het is ook dat zaadje, met wortels in de aarde, groeiend in modder en klei, met takken tot aan de hemel. Het Koninkrijk is geplant in deze wereld en soms heel even zien we een glans van Gods rijk, zomaar om ons heen. Het is een hand die iemand aanraakt om te troosten, het is een zwijgen tussen het schreeuwen en schreeuwen om niet te zwijgen, het is een vonk die opflakkert in doordrenkte relaties. Het is zaaien op beton met de vaste overtuiging dat er altijd wel ergens een scheurtje is Ö

Ds. Arjan Knop