Activiteiten

Kerkdienst:

Iedere zondag, aanvang 10.00 uur.
Na de dienst ontmoeting met koffie in de "Oude Kerk", achter de protestantse begraafplaats.

De Vlaamse Flambouw:

Tweemaandelijks contactorgaan met daarin een overzicht van de kerkdiensten, diverse berichten en aankondigingen rondom onze kerkelijke activiteitenten.

De Geuzenhoek vzw:

Heeft tot doel diverse initiatieven te ontwikkelen rond eredienst, zielzorg en culturele vorming voor protestantse gelovigen en sympathisanten van de VPKB Horebeke. Verder tracht zij zending en evangelisatie te ondersteunen, evenals een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het kerkelijk patrimonium.

Het Geuzenfeest:

- voorheen zendingsdag - heeft jaarlijks rond 15 augustus plaats. Het tweedaagse feest is een plaats van bezinning en ontmoeting binnen een intercultureel en interconfessioneel kader, met als doel een bijdrage te leveren aan de bezinning op, en daadwerkelijke inzet voor een respectvol samenleven.

Het Protestants Historisch Museum "Abraham Hans":

werd in 1989 ingericht in de voormalige protestants-lagere school en heeft als doel een overzicht te geven van vier eeuwen protestantisme in en rond Horebeke. Daarnaast vindt de bezoeker in het museum een schat van informatie over de volksschrijver Abraham Hans.

Andere activiteiten:

- Oecumenische activiteiten met het dekanaat Horebeke rond de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen en de veertigdagenprojecten 'Broederlijk delen'.

- Gespreks- en thema-avonden.
- Concerten.
- Geleide bezoeken.
- Zondagschool voor de kinderen.
- Vrouwengroep 'Debora'.
- Bijbelstudie.