Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Evangelie naar Mattheüs 11:28)

De Geuzenhoek in Horebeke is een oase van rust. In de kerk kunt u geestelijke rust vinden. Want door het geloof in Jezus Christus komt u tot rust bij God. Meer over dit geloof vindt u op deze website of door een bezoek te brengen aan onze kerk of het museum. Ontdek het bijzondere verhaal van de Geuzenhoek, de oudste protestantse gemeenschap van Vlaanderen.

NIEUWS

We heten u weer van harte welkom in erediensten op zondagmorgen (10 uur). Er gelden wel voorzorgsmaatregelen:

Op zondag 16 augustus heten we u van harte welkom voor de oecumenische hagenpreek:

photography copyright by Paul Muylaert